Linggo, Hulyo 14, 2013

Edukasyon Kailangan ng Bansa

  (July 15, 2013, - Script na sinulat ni Alih Anso para sa programang “Buhay –buhay” (8:00-9:00 A.M) sa segment na “Gabay at Talalakayang Pampamilya”. Host Lucy Duce)–Ms
Host/LUCY: “Ang edukasyon ay sadyang napakahalga, kaya naman ang lahat ng magulang ay nagsisikap na pag-aralin ang kanilang mga anak, para hindi lumaking mangmang at salat sa karunungan.    
(Play- Intro- Gabay at Talakayang Pamapamilya)
Host/LUCY: Magandang umaga Kaka Alih.        
ALIH:   Magandang umaga din Lucy, at assallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sa mga kapatid na nanampalataya sa Islam, o sa  mga kapatid na Muslim, ika anim na araw ng pag-puwasa o pag-aayuno ng mga kapatid na Nanampalataya sa Islam, o ang mga kapatid na Muslim.
Host/LUCY: Ang aking pakikiisa sa inyo na mga Kapatid na Muslim, happy Ramadan.
Matanong kita  Kaka  Alih, gaano ba kahalaga ang edukasyon  sa atin?
ALIH:   Gaano kahalaga ang edukasyon? Ganito kita sasagutin Lucy, Ang edukasyon o pagtuturo ay kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan, at saka ilang bagay na hindi masyadong nadadama ngunit higit na malalim, ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan.
Isa sa mga pangunahing layunin ng edukasyon ang ipahayag ang kultura sa mga susunod na salinlahi.
Ang  ibig sabihin ito Lucy,  ay hindi  lamang dapat mong  malaman ang isang bagay  kundi dapat  mo rin pag-aralan ang kahalagahan  nito, at papaano gagamitin. Ang kong sakalaing may sapat ka ng  kaalaman dito ay kinakailangan naman ang pag-sasanay sa sarili, at isabuhay o gamitin ito.
May nagtanong din sa  akin na estudyante, assignment yata niya, “Bakit ba mahalaga ang edukasyon, sir?”
Katiguesen Elementary School-in Barangay Kibucay, Upi
Grade 1 pupils with Teacher Sittie Raysa Anso-Kamsa
Ang naging tugon sa kanya ay,  “Bai…mahalaga ang edukasyon pagkat ito ang magsisilbing gabay sa lahat,  lalo na sa mga kabataan na tulad mo.”
Yes, my friend, mahalaga ang edukasyon,   dahil ang isang taong may talino, matutupad ang mga pangarap.       Ito ay  isang kayaman na kailan man ay hindi mananakaw. Ito ang  kayamanan  na hindi nababawasan kong ipinamimigay mo, dahil  kapag ipinamigay mo ito ay hindi  nababawasan, kundi  lalo pang  nadagdagan.”
Ikaw Lucy, may  maisasagot ka,   sa ganoon tanong na  “Bakit ba mahalaga ang edukasyon?”
Host/LUCY: Of course naman Kaka Alih, bilang magulang ito ang sagot ko, Mahalaga ang edukasyon, kapag may  taglay ang isang tao sya ay nagkakaroon ng higit na kapakinabangan hindi sa kanyang sarili,  kundi sa pamilya at lipunan,  samantala  ang kawalan ng edukasyon ay nagbubunga ng suliranin hindi lang sa kanyang sarili kundi sa pamilya at lipunan.
Nuro Central Elementary School, Barangay Nuro, Upi
Kaka Alih: Sadyang hindi matatawaran ang kahalagahan ng edukasyon  Lucy.
May kasabihan nga tayo na ganito: “Ang salat sa edukasyon ay tatanda siyang mangmang” o kulang sa kaalaman. Halimbawa nito ay ang taong kulang sa kaalaman o knowledge ay kukunti ang maiaaabag o maitutulong sa   pag-unlad ng kanyang bayan o bansa.
Tulad na lang na, Sino  na ang  gagagawa ng mga tulay, kong wala ang mga enhiyero, sino ang magtuturo sa mga paaralan kong walang  nakatapos na mga guro? Sino  na ang gagamot sa sakitin kong walang  mga doctor? Ang lahat ng yan ay nag-aral.
Kaya nararapat lamang na mag-aral tayo,  pag-aralin ang  ating mga anak.
 Bago ako magwakas sa aking presentasyon, kapatid na nakikinid at nanonood ay itoa ng iiwan kong mensahe:  May sinabi ang Propeta Muhammad (SAW) “ Seek knowledge from the cradle to the grave” (hanapin  ang karunungan mula sa duyan hanggan sa libingan).
 Ito po ang inyong Kapatid - Kaka   Alih,  Kapatid, Bukas…mas lalo nating paiigtingin ang ating ibabahagi sa ating programang buhay buhay sa ating segment na Gabay at Talakayang Pampamilya,  Sukran and Wassallam.
Host/LUCY: Maraming salamat Kaka Alih sa magandang aral na  ibinahagi mo  ngayong umaga, mga kapatid sadyang ang edukasyon ay mahalaga sa tao, ang taong kulang sa edukasyon ay salat sa karunungan at yaman.

(EXTRO- Gabay at Talakayang Pamapamilya)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento