Huwebes, Hulyo 18, 2013

Sitaw ang “Karne ng Mahihirap”

(July 19, 2013-Biyernes-Ang script na ito ay  sinulat ni Alih S.  Anso para sa Usaping Agrikultura, isa sa segment o bahagi ng programang Bantay Bayan (5:00-6:30 umaga-Lunes Sabado) , ang   host ay si Ms. Lucy Duce.
bunga ng SitawLUCY:  Ngayong umaga ng Biyernes ay ang “Karne ng mahihirap” ang ituturo naman ni Kaka Alih  Ano kayang klaseng tanim ito, bakit karne ng mahihirap? pakinggan natin ang detalye ng usaping ibabahagi ni Kaka Ali, sa ating segment na…
                                   
Malakihang pagtatanim ng Sitaw
(PLAY-INTRO-USAPING AGRIKULTURA)
LUCY:   Magandang umaga Kaka Alih, kumusta naman ang iyong umaga? At ano naman tanim ang ibabahagi mo sa amin ngayong umaga? 

ALIH:   Hahahaha.. Lucy, ano  nga ba..   eh di gulay pa rin  tayo, at steady pa rin pa rin tayo sa   mga gulay na pampapalakas!!! (LAUGHING)

LUCY:   Akala ko ba karne ng mahihirap…oh sige sige Kaka Alih, tuloy mo na..

ALIH:   Kapatid kilala mo ba ang sitaw ito ang gulay na tinagurin na karne ng mahihirap..But before anything  else, allow me to greet everybody,     “Good morning,ladies and gentlemen” in Filipino ay… magandang umaga….especially to all   mga kapatid na magsasaka,  at sa mga kapatid na nanampalataya sa Islam, o ang mga kapatid na Muslim,  asssallamu alaikum warahamatulahi wabarakatuh.
Ngayon ay ika sampu  (10) na  araw  ng Ramadan, ang buwan  ng pag-pupuwasa o pag-aayuno ng mga kapatid na Muslim,  and because of that ay  Happy Ramadan to all brothers and sisters in Islam.
Maliitan na pagtatanim ng Sitaw

LUCY:   Ang akin ding   pagbati ng  "happy Ramadan" sa inyo Kaka at sa lahat ng kapatid na Muslim.

ALIH: Maraming salamat muli Kapatid na Lucy. 

Ang sitaw, na binansagang “karne ng mahirap” ay mayroong pinakamalaking
produksiyon kung ihahambing sa ibang legumbre. Mayaman ito sa sustansya
lalo na sa protina.

Sa Iranun at Maguindanawon na Bangsamoro, ay tinawag nila itong linggay, sa Teduray ay bana, .. Ang sitaw o sitao Sa Ingles ay string bean o green bean,  ay isang uri ng berdeng gulay. Phaseolus vulgaris ang siyentipikong pangalan nito.

LUCY: Ano ang mga bitamina na makukuha sa sitaw?

KAKA ALIH: Ang sitaw ay mayaman sa vitamin C, Fiber, Vitamin A at Vitamin B5. Don’t worry my friend, certified ito na pampalakas pa rin ng iyong tuhod..(LAUGHING)

Ang mga uri o variety ng sitaw,  Black-seeded, Red-seeded, White Singapore.

Green and Purple Pods at Bush Sitao at pinagbuting uri ng UP College of Agriculture.

Maitatanim ang sitao sa lahat na uri ng lupa tulad ng lupa natin sa Upi subalit lalong mabuti kung ang lupa ay buhaghag.

Anong buwan pwedeng itanim ang sitaw? An nanana.. wala problema kaibiagan  you can plant anytime, round the clock ika nga (PLAY LAUGHING) What I mean is, Maitatanim ang sitaw  sa buong taon. (sing) Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo..(PLAY LAUGHING)…

Simple lang ang Paraan ng Pagtatanim.

1.     Sa maramihan na pagtatanim, araruhin at suyurin nang 2-3 ulit ang lupang taniman upang ito’y magingpino at buhaghag.
2.     Magtanim ng 2-3 binhi sa lalim na 3 sentimetro sabawat tundos na may 60-80 sentimetrong agwat sa bawat tudling na mayisang metrong pagitan.
3.     Maglagay ng tulos sa bawat tundos kapag sumibol na ang tanim.
4.     Maglinang nang minsan o dalawang beses at mag-alis ng damo.
5.     Patubigan ang pananim tuwing ika-10 araw kung tag-araw.
6.     Maglagay ng abono sa mga tudling bago magtanim. Kakailanganin ang 250 kilong abono sa bawat ektarya.

Ang mga murang bunga na panggulay ay maaani pagkaraan ng 60-80
araw pagkatanim. Ang mga tuyong bunga ay maaani pagkaraan ng
tatlong (3) buwan.

Ang mga uod,na kalaban dito kong minsan ay  uwang, langaw (bean-fly) at kuto (aphids) sa halaman ang mga peste na sumisira sa pananim na sitao. Upang mapangalagaan ang mga pananim, magbomba ng Sevin kung kinakailangan.

Sa pagluluto naman ng sitaw, abangan na lamang sa mga segement sa buhay buhay.. tiyak na mapapalaway kayo, na sa mga ibabahagi ni Jeanetha..buhay buhay ay 8:00-9:00 ng umaga.

Sukran si Kaka Alih po to wassallam..

LUCY: Iyan si kaka Alih bukas sa ganito ding oras abangan ang mga kapakipakinabang na ibabahgi sa inyo tungkol sa makabago at epektibong pagksasaka..


(PLAY EXTRO)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento